پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره قوانین و مقررات پولشویی در ایران و جهان و بررسی آثار مالیاتی آن در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره قوانین و مقررات پولشویی در ایران و جهان و بررسی آثار مالیاتی آن
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تجارت بین الملل و مهارت های بازرگانی
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  • -آشنایی با کلیات و مفاهیم مبارزه با پولشویی -شاخص های معاملات مشکوک -پولشویی در ایران (قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه آن) -پولشویی و تامین مالی تروریسم -سامانه های احراز هویت -گروه ویژه اقدام مالی یا(FATF )چیست؟ -پولشویی و مالیات -نحوه بررسی تراکنش های بانکی مشکوک در قوانین مالیاتی -قوانین مالیاتی مرتبط با بررسی تراکنش بانکی -چگونگی پاسخ به سازمان امور مالیاتی در زمان درخواست اسناد و مدارک در ارتباط با تراکنش بانکی

اهداف

انجام تکالیف مقرر در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم-آشنایی با مفاهیم و کلیات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم- آشنایی با سیاست های مربوط به پذیرش ارباب رجوع و اسناد و اطلاعات مورد نیاز- نحوه اقدام موثر در صورت بروز مغایرت در اطلاعات و مدارک ارباب رجوع- - آشنایی با شاخص های عملیات و معاملات مشکوک- نحوه ارسال گزارش عملیات و معاملات مشکوک - آشنایی با روش های پولشویی و اقدامات موثر برای کاهش ریسک های پولشویی