پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره قراردادهای تجاری بین المللی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره قراردادهای تجاری بین المللی
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تجارت بین الملل و مهارت های بازرگانی
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • آشنایی و آگاهی شرکت کنندگان با نکات بسیار مهم و کلیدی در انعقاد قراردادهای بازرگانی بین المللی با طرف های معامله در خارج از کشور
  • پیش بینی موارد تحریم در قراردادها، فورس ماژور
  • انواع روش های پرداخت وجه در بازارهای بین المللی و چگونگی تنظیم قرارداد به منظور کاهش ریسک های موجود در تجارت بین الملل و ارائه ی مطالعات موردی (case study)

اهداف

تسلط شرکت کنندگان به چگونگی تنظیم قراردادهای بازرگانی بین المللی و پیش بینی های لازم جهت اجتناب از ریسک های عملیاتی در خرید کالا از خارج از کشور و پیش بینی موارد تحریم و سایر موارد کاربردی مهم