درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مکالمه زبان انگلیسی(C6) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مکالمه زبان انگلیسی(C6)
نوع دوره : عمومی
ماهیت دوره : ضمن خدمت(ویژه کارکنان)
سطح دوره : مقدماتی
مدت : 30 ساعت

سرفصل

  • بالا بردن سطح مکالمه زبان انگلیسی پرسنل و افزایش دایره لغات انگلیسی آنان

اهداف

بالا بردن سطح مکالمه زبان انگلیسی پرسنل و افزایش دایره لغات انگلیسی آنان