پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با الزامات حقوقی برای پیشگیری از اختلافات در پروژه های ساخت بخش خصوصی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با الزامات حقوقی برای پیشگیری از اختلافات در پروژه های ساخت بخش خصوصی
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : قوانین و مقررات
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 6 ساعت

سرفصل

  • 1.قوانین حاکم ،بایدها و نبایدها در تنظیم قراردادهای ساخت بخش خصوصی
  • 2.آشنایی با ابزارهای هوشمند در پیش گیری از بروز اختلافات ساخت
  • 3.آشنایی با رویه رسیدگی به اختلافات در قراردادهای ساخت بخش خصوصی
  • 4. بررسی پرونده های نمونه انتقال دانش آموخته ها

اهداف

آشنایی با الزامات حقوقی برای پیشگیری از اختلافات در پروژه های ساخت بخش خصوصی