پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با سیستم های مدیریت زیست محیطی ISO 14001 در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با سیستم های مدیریت زیست محیطی ISO 14001
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تشکل ها
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • 1-مزایا و تاریخچه مدیریت زیست محیطی 2-شناخت دقیق الزامات استاندارد 14001 3- چرخه PDCA در استاندارد محیط زیست 4-نحوه مستندسازی 5- راه اندازی خطوط تولید براساس شرایط زیست محیطی و الزامات ایزو

اهداف

آشنایی مدیران محترم کنترل کیفیت با نحوه رعایت اصول زیست محیطی در چارچوب تولید صنعتی