پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با مفاهیم و اصول کشاورزی ارگانیک در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با مفاهیم و اصول کشاورزی ارگانیک
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : کشاورزی
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 2 ساعت

سرفصل

  • آشنایی با مفاهیم محصولات سالم، طبیعی و ارگانیک
  • مقایسه شرایط تولید محصولات سالم، طبیعی و ارگانیک / ضوابط و مقررات
  • الزمات اجرای گواهی محصولات کشاورزی ارگانیک / استانداردها
  • اصول تولید محصولات ارگانیک / ارائه آمار کشاورزی ارگانیک در جهان و ایران

اهداف

آشنایی با مفاهیم و اصول کشاورزی ارگانیک