پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره اصول فرمولاسیون موادغذایی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره اصول فرمولاسیون موادغذایی
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تشکل ها
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • نقش و اهمیت فرمولاسیون در کیفیت ،بافت و غیره 2- چگونگی تهیه فرمول یک فرآورده غذایی 3- بررسی تغییرات فرمولاسیون ناشی از مصرف افزودنی های مجاز 4- آثار متقابل مواد در فرمولاسیون اولیه و پروسس 5 بررسی فرمولاسیون نهایی با روشهای کنترل کیفی و ارگانولپتیکی

اهداف

آشنایی مدیران محترم کنترل کیفیت با نقش و اهمیت فرمولاسیون در صنایع غذایی و چگونگی تهیه فرمول موادغذایی