پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مجموعه مقررات گمرکی جهت صادرات در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مجموعه مقررات گمرکی جهت صادرات
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تجارت بین الملل و مهارت های بازرگانی
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 9 ساعت

سرفصل

اهداف

اسناد تجاری صادرات - گواهی مبدأ- مجموعه مقررات گمرکی جهت صادرات