پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با انواع تسهیلات بانکی بنگاههای اقتصادی، مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر بخش اعتباری و مراحل اخذ آن در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با انواع تسهیلات بانکی بنگاههای اقتصادی، مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر بخش اعتباری و مراحل اخذ آن
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تجارت بین الملل و مهارت های بازرگانی
سطح دوره : پیشرفته

سرفصل

  • تشریح انواع تسهیلات بانکی بنگاههای اقتصادی شامل طرح های ایجادی، سرمایه در گردش و سرمایه ثابت
  • قوانین و مقررات حاکم بر بخش اعتباری و مراحل اخذ تسهیلات (الف: مدارک مورد نیاز ب: عقود مرتبط با تسهیلات ج:مدت و نرخ تسهیلات)

اهداف

آشنایی با انواع تسهیلات بانکی بنگاههای اقتصادی، مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر بخش اعتباری و مراحل اخذ آن