پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره نحوه ی ارسال گزارشات فصلی (موضوع ماده 169 ق.م.م) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره نحوه ی ارسال گزارشات فصلی (موضوع ماده 169 ق.م.م)
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : کسب و کار،کارآفرینی و فن بازار
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • .آشنایی با فاکتورهای رسمی جرائم کد اقتصادی و عدم ارائه گزارش فصلی و نحوه پرنمودن فرم ها و جدول ها

اهداف

.آشنایی با فاکتورهای رسمی جرائم کد اقتصادی و عدم ارائه گزارش فصلی و نحوه پرنمودن فرم ها و جدول ها