پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره آشنایی با دستورالعمل دادرسی مالیاتی (موضوع ماده 244 ق.م.م) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره آشنایی با دستورالعمل دادرسی مالیاتی (موضوع ماده 244 ق.م.م)
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : کسب و کار،کارآفرینی و فن بازار
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 4 ساعت

سرفصل

  • مواد مرتبط با قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده .بخشنامه های مرتبط با رسیدگی مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده .دستورالعمل دادرسی مالیاتی .دستورالعمل رسیدگی و آیین نامه اجرائی ماده 26 مالیات بر ارزش افزوده

اهداف

.مواد مرتبط با قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده .بخشنامه های مرتبط با رسیدگی مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده .دستورالعمل دادرسی مالیاتی .دستورالعمل رسیدگی و آیین نامه اجرائی ماده 26 مالیات بر ارزش افزوده