پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مالکیت فکری (آشنایی ،آگاهی ،حل مشکلات) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مالکیت فکری (آشنایی ،آگاهی ،حل مشکلات)
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : کسب و کار،کارآفرینی و فن بازار
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 5 ساعت

سرفصل

  • آشنایی با کلیات مالکیت فکری و کاربردهای آن با تمرکز مالکیت صنعتی شامل اختراع، طرح صنعتی و برند.2)چگونگی ثبت مالکیت صنعتی در ایران و چالشها و ضوابط آن.3)ضمانت اجراهای ناشی از نقص حقوق مالکیت فکری.

اهداف

آشنایی با کلیات مالکیت فکری و کاربردهای آن با تمرکز مالکیت صنعتی شامل اختراع، طرح صنعتی و برند.2)چگونگی ثبت مالکیت صنعتی در ایران و چالشها و ضوابط آن.3)ضمانت اجراهای ناشی از نقص حقوق مالکیت فکری.