درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره شیوه های حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره شیوه های حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تجارت بین الملل و مهارت های بازرگانی
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 12 ساعت

سرفصل

  • شیوه های حل و فصل اختلافات در تجارت بین الملل- داوری - سازش- کارشناسی- مراجع حل اختلاف ،سازمان های داوری ،مقررات داوری بین المللی-کنوانسیون نیویورک 1957- نظام های ملی داوری

اهداف

یوه های حل و فصل اختلافات در تجارت بین الملل- داوری - سازش- کارشناسی- مراجع حل اختلاف ،سازمان های داوری ،مقررات داوری بین المللی-کنوانسیون نیویورک 1957- نظام های ملی داوری