پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره قوانین گمرکی و دستورالعمل های مربوط به ورود موقت جهت پردازش و صادرات کالا در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره قوانین گمرکی و دستورالعمل های مربوط به ورود موقت جهت پردازش و صادرات کالا
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تجارت بین الملل و مهارت های بازرگانی
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 8 ساعت

سرفصل

  • قوانین امورگمرکی مرتبط و دستورالعمل های مربوطه در خصوص ورود موقت برای پردازش و صادرات

اهداف

قوانین امورگمرکی مرتبط و دستورالعمل های مربوطه در خصوص ورود موقت برای پردازش و صادرات