پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره نحوه ی ثبت صورتجلسات مجامع اشخاص حقوقی در سامانه اینترنتی ثبت شرکت ها در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره نحوه ی ثبت صورتجلسات مجامع اشخاص حقوقی در سامانه اینترنتی ثبت شرکت ها
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : قوانین و مقررات
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 2 ساعت

سرفصل

  • نحوه ی ثبت صورتجلسات مجامع اشخاص حقوقی در سامانه اینترنتی ثبت شرکتها

اهداف

نحوه ی ثبت صورتجلسات مجامع اشخاص حقوقی در سامانه اینترنتی ثبت شرکتها