پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره تحلیل مقررات ثبت شرکت ها در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره تحلیل مقررات ثبت شرکت ها
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : قوانین و مقررات
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 2 ساعت

سرفصل

اهداف

تحلیل مقررات ثبت شرکت ها بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت