پرتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

آموزش های تخصصی کوتاه مدت

درخواست برگزاری دوره
در صورتی که مایل به برگزاری دوره مهندسی فروش و ارتباط اثربخش با مشتریان(CRM) در زمان و مکان مورد نظر خود هستید، جهت ارسال درخواست ابتدا وارد پرتال شوید.
مشخصات دوره مهندسی فروش و ارتباط اثربخش با مشتریان(CRM)
نوع دوره : تخصصی
ماهیت دوره : تجارت بین الملل و مهارت های بازرگانی
سطح دوره : پیشرفته
مدت : 12 ساعت

سرفصل

  • *ضرورت و جایگاه بازاریابی با تشریح زنجیره ارزش *تکنیک های کاربردی مهندسی فروش (فردی -مهارتهای فردی تیم فروش) *تکنیک های کاربردی مهندسی فروش (راهبردی) *طرح ریزی برنامه جامع تبلیغاتی *روانشناسی رفتار مصرف کننده *طرح ریزی باشگاه مشتریان و مبانی پیاده سازی CRM

اهداف

*ضرورت و جایگاه بازاریابی با تشریح زنجیره ارزش *تکنیک های کاربردی مهندسی فروش (فردی -مهارتهای فردی تیم فروش) *تکنیک های کاربردی مهندسی فروش (راهبردی) *طرح ریزی برنامه جامع تبلیغاتی *روانشناسی رفتار مصرف کننده *طرح ریزی باشگاه مشتریان و مبانی پیاده سازی CRM